Prissättning handlar inte bara om att ta betalt, det är så mycket mer.

Vi ser på prissättning ur alla aspekter före, under och efter att du tagit betalt och allt är kopplat till ditt företagande. Att se till att helheten och delarna fungerar är vår specialitet.

Nedan finner du exempel på varje del.
När bitarna börjar samverka kommer de riktigt stora vinningarna från att vara bra till att vara bäst, vi har gjort den resan.

Optimera din prissättning

 Vi hjälper Er med en översyn av nuvarande prisprocess där vi lyfter fram goda exempel och förslag på förbättringsområden tillsammans med en plan för genomförande

För att snabbt kunna mäta effekterna av genomförda förändringar hjälper vi också till att ta fram och implementera pris- och lönsamhetsmått. Vi har verktygen för att du ska kunna digitalisera din prisprocess.

Implementera effektiva arbetssätt

Det är först när genomförda strategier kan illustreras i uppföljningen och sedan föras tillbaka i organisationen som erfarenhet och lärande som ett företag verkligen kan ta steget från bra till fantastisk.
Vår praktiska erfarenhet hjälper er att implementera processer, metoder, verktyg och system för att lyckas.

Sätt rätt pris på innovationer

Med hjälp av vår ProPricing canvasmetodik ser vi till att ni lyckas med prissättningen  av nya produkter och service erbjudanden.

Vi hjälper er att skapa en prisstrategi för produktens hela livscykel.

Förbättra din kunskap

Genom utbildning, workshops, nätverk och coaching hjälper vi er att öka medvetenheten och kunskapen inom pris och lönsamhetsstyrning.

Vi har ett varierat utbud och program allt från nätverksträffar, föreläsningar, halvdags inspirations work-shops till längre action learning program, för alla delar av organisationen från ledningsgrupp till säljare.

Prisstrategier
Prisförändringar över tid
Nya produkter
Interim prischef
Utbildning
Bygga upp prisfunktioner
Prisförhandlingar (Key Account)
Prismätning
Pris- och lönsamhetsanalyser

Nya produkter
"Priskonsulterna var en värdefull erfarenhet, hade förmodligen stannat kvar vid min vanliga självkostnadkalkyl annars"
Kontakt
Prisstrategier
"Vi enades om att använda priskalkylatorn - utan undantag! Mer tydliga, mer konsekventa och lättare att täcka upp för varandra vid semester. Björn Larsson, Nordic Sales Manager Sandvik
Kontakt
Prisförändringar
Nya prislistan - Förmodligen vår mest lönsamma aktivitet på året
Kontakt