Kunskap

Läs mer & ladda ner

Omvärlden ställer om

Hur skapar du dig insikter som gör dig framtidssäkrad?

Ett företagsanpassat utvecklingsprogram​

Fördjupa dig

Pris- och kundvärdematrisens nio kritiska områden

Fånga värdet på din innovation med rätt prissättning

Hur jobbar ni med prissättning och prisprocessen?

Gör ett självtest!

TÄNK OM - för framtida intäkter

Titta på sammanfattningen!

Build Price & Profitability Management

Prisstrategier fallgropar och hur du överlever

Priskonsulterna erbjuder