Vi tror att de flesta företag lämnar pengar på bordet.

Hur vet du att du inte är för billig?

Läs mer här under

Prissättning handlar inte bara om att ta betalt, det är så mycket mer.

Vi ser på prissättning ur alla aspekter före, under och efter att du tagit betalt och allt är kopplat till ditt företagande. Att se till att helheten och delarna fungerar är vår specialitet.

Nedan finner du exempel på varje del.

När bitarna börjar samverka kommer de riktigt stora fördelarna från att vara bra till att vara bäst.

Strategier som gör skillnad

Strategien agerar som ledstjärna för det långsiktiga arbetet, även inom pris. Prisstrategin är de aktiviteter, policys, ramverk och metoder som används för sätta det optimala priset. Den ska beskriva företagets utmaningar, mål och inriktning ska ge vägledning genom sammanhängande och samordnade processer och aktiviteter.

En god prisstrategi tar hänsyn till olika aspekter av prissättningen, t ex
 • Vilken roll på marknaden
 • Förändring av pris och sortiment över tid
 • Tydlig koppling till företagets övriga mål och aktiviteter

”Inom vårt företag hade vi flera goda exempel men det återspeglades tyvärr inte i vår prisstrategi. Vi fick hjälp med att plocka fram det bästa i vår verksamhet och göra detta till en prisstrategi som vi alla begrep”

Björn Larsson Försäljningschef Sandvik Stål Norden

Genomförandet är sanningens minut

Utan genomförande har du ingen nytta av välformulerade och genomtänkta strategier. Det är först efter att du lanserat din nya produkt/tjänst, gjort din offert eller uppdaterat din nya prislista som du vet om det ledde till framgång. Eller är det så? Hur vet du att du inte är för billig? Denna del kan framkalla känslor av alla de slag och vi har varit med om detta. Här finns det alltid utrymme för att bli bättre, tror vi!
 • Segmentering: Hitta eller justerar marknader utifrån betalningsvilja
 • Värdeerbjudande: Paketera och prissätta ett erbjudandet för att nå olika sorters effekt
 • Kommunikation av värdeerbjudandet
 • Stöd för prissättning: Kan vara enklare verktyg som en prislista till mer avancerad prissättning i syfte att styra prissättning och/eller få en snabbare offertprocess

Visste du?

Andelen tid som en säljare använder för att få fram ett pris i en offert till kund tar upp till 70% av totala tiden.

Vi tycker att denna andel är stor i förhållande till det stöd och styrning som vanligen finns.

Dessutom går det med relativt enkla medel snabba upp processen väsentligt.

Detta är tid som en säljare kan använda ännu mer produktivt; följa upp eller göra fler offerter, eller varför inte träffa fler eller nya kunder?

Uppföljning - blir det som vi vill?

Handlar om att metodiskt följa upp effekter av prisstrategier och genomförande. Vad är det vi vill åstadkomma och mäter vi detta på bästa sätt?
En vanlig uppföljning är vilket bidrag och effekt som (ändrade) priser och mix har på företagets omsättning och resultat. Mer avancerade uppföljning tar hänsyn till helt egna mätetal för pris och prissättning.

Vi erbjuder tjänster kring:

 • Priseffekt mätning
 • Rabattuppföljning
 • Prisnivå
 • Benchmarking
 • Vattenfall
 • Pris, mix, volym, valutakurs

”Första gången vi såg den prisspridning som vårt företag tillämpade till våra kunder var det som att se en hagelsvärm med priser – priserna vi tog ut hade ingen tydligt struktur. Det var startskottet för vårt prisstrategiarbete”

/Marknadschef

Process för varaktig förändring

Lärandeprocessen handlar om att utvärdera utfallet från uppföljningen för att identifiera möjligheter till förbättring och eventuell justering av strategin. Utbildning kan vara del av det organisatoriska lärandet, men även uppföljningsmöten, processbeskrivningar och workshops.

Vi erbjuder tjänster kring:
 • Workshops/facilitering
 • Processkartläggning & analys
 • Interimslösningar
 • Mentorskap
 • Specialutbildningar

”Vår process fanns på papper och såg snygg ut. I själva verket var den trasig där enheterna var uppdelade i stället för enade”

/Affärsområdeschef

Vi hjälper dig också att ta pulsen på ert nuvarande prisarbete, hitta områden att bli ännu bättre på samt lyfta fram goda exempel.
Det är först när genomförandet av goda strategier har en god effekt, kan illustreras i uppföljningen och sedan föras tillbaka i organisationen som erfarenhet och lärande som ett företag verkligen kan ta steget från bra till fantastisk.
Priskonsulterna vill hjälpa er att nå er fulla potential.
Rätt betalt för det värde du levererar!

Priskonsulternas nyhetsbrev

Din möjlighet att hålla dig uppdaterad kring vad som händer inom området och hos oss!