Våra Samarbetspartners

Om Vendavo

Vendavo driver övergången till digital verksamhet för världens mest krävande B2B-företag, frigör värde, förbättrar marginalen och påskyndar intäkter.
Med Vendavo Commercial Excellence-plattformen utvecklar företag kundinblick och optimala prissättningsstrategier som maximerar marginalen, ökar försäljningseffektiviteten och förbättrar kundupplevelsen på ett dynamiskt sätt.

 


Vendavo har sitt huvudkontor i Denver, USA och har kontor runt om i världen, bland annat i Stockholm.

Hållbara processer över tid

Med en årlig marginalförbättring hos sina kunder på mer än 2,5 miljarder dollar, inom industrier som kemikalie, distribution, högteknologi och tillverkning, levererar Vendavo banbrytande analyser och djup industrikompetens som hjälper företag att ligga ett steg framåt.

Det lönar sig att ha effektiva processer för att uppdatera priser och dynamiskt samt att effektivt anpassa sin prissättning och sina prisstrategier.

Om PriceBeam

PriceBeam är ett Londonbaserat företag med global närvaro genom sina samarbetspartners.

 

Med väl beprövade undersökningsverktyg och respondenter i över 100 länder så finns det goda anledningar att lita på resultaten som kommer ut av undersökningarna som görs.

Trött på att gissa?

PriceBeam jobbar väldigt mycket med att ta bort gissande inom prissättningen. För att lyckas med detta erbjuder de följande tjänster:

  • Kunders betalningsvilja (t ex inför en prishöjning)
  • Värdeattribut (vilka delar gillar kunder/segment mest?)
Metodiken som används (conjoint och van westendorps PSM) är båda statistiskt säkrade för bästa relevans och trovärdighet.
Gör en undersökning för att ta reda på kunders betalningsvilja!

Klicka på bilden ovan för att skapa ett gratis testkonto redan idag, har du råd att vänta?